ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України затвердило протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Згідно з Постановою від 26 серпня 2021 року відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на керівника закладу освіти.

Перелік вимог щодо організації навчального процесу складається з наступних пунктів: 

  • Допуск до навчального закладу має відбуватись за заздалегідь розробленим графіком та маршрутом задля уникнення скупченості учасників освітнього процесу. 
  • Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників процесу, батьків здобувачів освіти дозволяється за умов використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії та обов’язкового погодження таких дій з керівництвом навчального закладу.   
  • У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувача освіти він має одягти засіб індивідуального захисту та бути ізольований в спеціально виділеному для цього приміщенні закладу, разом з батьками чи особами, що представляють учасника навчального процесу приймається рішення щодо звернення до лікаря. 
  • Вхід до приміщення закладу можливий виключно за використання засобів індивідуального захисту.  Учням 1- 4 класів дозволяється пересуватись навчальним закладом без використання засобів індивідуального захисту. 
  • В процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки.   
  • На всіх заходах до навчального заходу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. 
  • У разі підтвердження коронавірусної хвороби в одного зі здобувачів освіти всі учні відповідної групи визнаються такими, що потребують самоізоляції. 
  • Після кожного навчального заняття необхідно проводити провітрювання аудиторії протягом 10 хвилин. 

Повний текст Положення також містить рекомендації щодо організації харчування, вимоги до транспорту, що перевозить здобувачів освіти, та вимоги до поводження з використаними засобами індивідуальної безпеки.

інформація з сайту: https://www.phc.org.ua/news/protiepidemichni-zakhodi-u-zakladakh-osviti-na-period-karantinu-u-zvyazku-z-poshirennyam-covid