Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади  головою Королівської селищної ради в установленому законом порядку.

Відділ відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти, культури, спорту, молоді, туризму  та забезпечення якості освіти на  території Королівської селищної ради, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

  • Начальник відділу – Тодавчич Терезія Олексіївна (моб. тел.0502012210)

 Начальник відділу здійснює реалізацію державної політики в галузі освіти, сприяє  розвитку спорту, туризму та культури територіальної громади. Організовує  відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.

  • Головний спеціаліст (з питань ведення бухгалтерського обліку) – Ловас Марина Василівна (моб. тел. 0509424445)

Бере участь у складанні фінансової квартальної та річної звітності. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу закладів загальної середньої освіти та готує їх до розрахункової обробки. Проводить нарахування заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти, проводить контроль по використанню фонду оплати праці.

  • Головний спеціаліст (з питань культури і туризму) – Горнецкі Валентина Василівна (моб. тел. 0634153035)

Проводить роботу по забезпеченню на території громади реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, бібліотечної  справи, туризму, спорту, інформаційної діяльності, роботи офіційного веб-сайту відділу. Здійснює контроль за виконанням річних планів відділу  та  готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.

  • Головний спеціаліст (з питань кадрової роботи) – Ількович Світлана Ярославівна (моб. тел. 09891226615)

Проводить кадрову роботу для працівників відділу, закладів освіти та культури. Готує та подає щорічний звіт по військовозобов’язаним до військових комісаріатів. Відповідальна за обробку та поширення інформації щодо ЗНО. Проводить нарахування заробітної плати працівникам будинків культури, музеїв, бібліотек та відділу освіти.

  • Головний спеціаліст (з питань матеріально-технічного забезпечення) – Токач Віталій Іванович (моб. тел. 0968396089)

Здійснює роботу з питань матеріально-технічного забезпечення, охорони праці, цивільної оборони та протипожежної безпеки відділу освіти, закладів освіти, закладів культури.

  • Провідний спеціаліст (з питань бухгалтерського обліку) – Світлик Галина Вікторівна (моб. тел. 0960602465)

Готує та здає періодичну звітність по ЄСВ у встановлені терміни, слідкує за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх належним чином з встановленим порядком для передачі в архів. Бере участь у роботі по оформленню господарських договорів, готує висновки про їх юридичну спроможність, відповідає за закупівлі).

  • Провідний спеціаліст (з питань освіти) – Бобош Маріанна Юріївна (моб. тел. 0986331257)

Проводить роботу по забезпеченню на території громади реалізації державної політики у сфері  освіти, аналізу стану освіти, організацію виконання програми розвитку освіти. Координує роботу з питань атестації та курсів підвищення кваліфікації працівників закладів освіти.

  • Провідний спеціаліст (з питань бухгалтерського обліку) – Міговк Олеся Степанівна (моб. тел. 0960676616)

Проводить нарахування заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти, проводить контроль по використанню фонду оплати праці. Здійснює облік та ведення первинних та підтвердних документів до банківських виписок про проведення розрахунків.