1. Конституція України (статті 24, 26);
  2. Закон України “Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
  3. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII;
  4. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 № 3773-VI;
  5. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787, з урахуванням змін і доповнень;
  6. Наказ Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 “Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 р. за N 535/6823;
  7. Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;
  8. Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;
  9. Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 615/27060;